Kalista/Metronome

Kalista/Metronome Le Player 2S

Kaina: 4 800 EUR

Kalista/Metronome Music Center 1

Kaina: 11 200 EUR

Kalista/Metronome DS-C-1

Kaina: 17 900 EUR

Kalista/Metronome Kalista EA

Kaina: 120 000 EUR